Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Χάλκης

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον

 

 

 

 

 

 

Τι είναι το ΣΒΑΚ;

Αποτελεί ένα στρατηγικό πλάνο το οποίο ικανοποιεί τις ανάγκες κινητικότητας των κατοίκων, επισκεπτών και επιχειρήσεων σε μεγάλα και μικρά αστικά κέντρα και σε νησιωτικές περιοχές, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής τους.

Πως θα βοηθήσει τη Χάλκη;

Η Χάλκη, μέσα από την εφαρμογή των προτάσεων του ΣΒΑΚ, στοχεύει να μετατραπεί σε ένα βιώσιμο νησί μηδενικών ρύπων από την κυκλοφορία. Οι μετακινήσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται με εναλλακτικά μέσα όπως ποδήλατα, πεζή, μικρά ηλεκτρικά λεωφορεία και καραβάκια κ.α., αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών.

 
 

Συνεισφορά Πολιτών

Ο Δήμος Χάλκης ζητάει τη βοήθειά σου για να φτιάξει το νησί που ονειρεύεσαι, ένα νησί χωρίς οχήματα και με άνετη πρόσβαση σε όλα τα σημεία με εναλλακτικά και ήπια μέσα μετακίνησης. Βοήθησε τη Χάλκη να μεταμορφωθεί σε ένα πράσινο νησί, με άριστες κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές συνθήκες, καταγράφοντας τις ανάγκες σου και λαμβάνοντας υπόψη τα «θέλω σου». Αφιέρωσε λίγο από το χρόνο σου για να συμμετέχεις στις σχετικές έρευνες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΒΑΚ του Δήμου.

Εταιρικό Σχήμα

Το ΣΒΑΚ του Δήμου Χάλκης αποτελεί μια δωρεά του Ι.ΜΕΤ./Ε.ΚΕ.Τ.Α. προς το Δήμο και βασίζεται στη στενή συνεργασία των δύο φορέων.

Δήμος Χάλκης